دوره ادمینی اینستاگرام دیجیفا همراه با 6 ماه مشاوره

بدون امتیاز 0 رای
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع ادمینی اینستاگرام، شما را تبدیل به یک ادمین حرفه ای می کند که قابلیت درآمد ماهانه بین 6 تا 10 میلیون تومان در ابتدای کار برای شما را دارد.

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزش ادمینی اینستاگرام دیجیفا همراه با پشتیبانی 1 ماهه

بدون امتیاز 0 رای
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع ادمینی اینستاگرام، شما را تبدیل به یک ادمین حرفه ای می کند که قابلیت درآمد ماهانه بین 10 تا 20 میلیون تومان در ابتدای کار برای شما را دارد.

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان